Showing 1–24 of 32 results

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 0.3m

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

 

1

Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 0.3m

350,000

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker Powerline – Dài 1.8m

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Cáp Lightning Anker Powerline – Dài 1.8m

350,000

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 0.9m

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 0.9m

400,000

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 1.8m

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Cáp Lightning Anker Powerline+ – Dài 1.8m

450,000

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker – Dài 2.7m

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Cáp Lightning Anker – Dài 2.7m

400,000

✵ Tên sản phẩm: Cáp Lightning Anker Powerline – Dài 0.9m
✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Cáp Lightning Anker Powerline – Dài 0.9m

300,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker PowerDrive Lightning

✵ Techcare là đơn vị đại diện duy nhất cho Anker tại Việt Nam

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng chính hãng 1 đổi 1

1

Sạc Ô TÔ Anker PowerDrive Lightning [Chứng Nhận Apple MFi]

400,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 5 Cổng, 50w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 5 Cổng, 50w – [PowerDrive 5, 50w] – 2 Màu (Đen, Trắng)

600,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 3 Cổng, 36w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 3 Cổng, 36w – [PowerDrive+ 3, 36w] – Đen

480,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 42w, Quick Charge 3.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 42w, Quick Charge 3.0 – [PowerDrive+ 2, 42w, QC 3.0] – Đen

500,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 36w, Quick Charge 2.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 36w, Quick Charge 2.0 – [PowerDrive+ 2, 36w, QC 2.0] – Đen

480,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 24w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 2 Cổng, 24w – [PowerDrive 2, 24w] – 2 Màu (Đen, Trắng)

350,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Ô TÔ Anker 1 Cổng, 24w, Quick Charge 3.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 1 Cổng, 24w, Quick Charge 3.0 – [PowerDrive+ 1, 24w, QC 3.0] – Đen

350,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc ô tô Anker 1 Cổng, 24w, Quick Charge 2.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Ô TÔ Anker 1 Cổng, 24w, Quick Charge 2.0 – [PowerDrive+ 1, 24w, QC 2.0] – Đen

320,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 1 Cổng 10w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Anker 1 Cổng 10w – [PowerPort 1, 10w] – Trắng

250,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Không Dây PowerPort Qi 5w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Không Dây PowerPort Qi 5w

500,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker Powerport Speed 2,39W, QC 3.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Anker Powerport Speed 2,39W, QC 3.0

690,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 6 Cổng, 60w, Quick Charge 2.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

60W Quick Charge 3

Sạc Anker 6 Cổng, 60w, Quick Charge 2.0 – [Powerport+ 6, 60w, QC 2.0] – 2 Màu (Đen, Trắng)

1,000,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 6 Cổng, 60w

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Anker 6 Cổng, 60w – [PowerPort 6, 60w] – 2 Màu (Đen, Trắng)

900,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 6 Cổng 60W Quick Charge 3.0

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

60W Quick Charge 3

Sạc Anker 6 Cổng 60W Quick Charge 3.0 [PowerPort+ 6, 60W, QC 3.0]

1,100,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 5 Cổng, 40w, USB-C

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

Sạc Anker 5 Cổng, 40w, USB-C – [Powerport 5, 40w, USB-C] – 2 Màu (Đen, Trắng)

Sạc Anker 5 Cổng, 40w, USB-C – [Powerport 5, 40w, USB-C] – 2 Màu (Đen, Trắng)

850,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 5 Cổng, 40w – 2 màu đen trắng

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Anker 5 Cổng, 40w – [Powerport 5, 40w] – 2 Màu (Đen, Trắng)

750,000

✵ Tên sản phẩm: Sạc Anker 5 Cổng USB 25W

✵ Miễn phí giao hàng trong nội thành và free cod cho khách hàng ngoại thành

✵ Bảo hành 15 tháng

✵ Khách hàng được đổi mới sản phẩm nếu đủ điều kiện bảo hành

1

Sạc Anker 5 Cổng USB 25W – [PowerPort 5 Lite] – 2 Màu (Đen, Trắng)

500,000

Tên sản phẩm: Sạc Anker 5 Cổng – 60W

Input: 3A/5V

DC Output: 2.4A/ 1 cổng

1

Sạc Anker 5 Cổng – 60W USB-C Power Delivery – [Powerport+ 5, 60w, USB-C] – Đen

1,200,000

Cáp sạc nói chung và sạc anker đà nẵng nói riêng là phụ kiện thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc nạp năng lượng cho thiết bị. Với thiết kế thông minh bằng chất liệu cao cấp, củ sạc anker luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng thiết yếu cho thiết bị của bạn.

Không chỉ đẹp mắt, sạc anker còn mang tới sự gọn nhẹ, khiến bạn dễ dàng sử dụng và mang theo bên mình.

Đặc điểm nổi bật của cáp sạc Anker:

Gọn nhẹ, dễ sử dụng:

✵ Với thiết kế gọn nhẹ, bạn dễ dàng có thể cho vào balo, túi sách, cốp xe để có thể mang theo bên mình. Sạc không dây anker hỗ trợ tối đa việc nạp năng lượng cho các thiết bị di động của bạn mọi lúc mọi nơi.

✵ Các sản phẩm của hãng Anker luôn được nhiều người tin dùng và đón nhận cũng bởi màu sắc trang nhã và những tính  năng mà nó mang lại. Cáp sạc Anker được đánh giá là một trong số những sản phẩm nổi bật, dễ sử dụng, nạp năng lượng nhanh nhất hiện nay.

Sạc nhanh, ổn định:

✵ Với khả năng sạc đầy năng lượng cho các thiết bị di động một cách nhanh nhất. Nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn cũng như tuổi thọ của Pin. Với nguồn ra ổn định với các thiết bị di động.

✵ Không những thế, cáp – dây sạc anker còn đảm bảo thời gian sạc, giảm khả năng bị chập, cháy nổ các thiết bị và không có tình trạng bị chai pin, gây ra tổn hại cho pin điện thoại của bạn.

Thiết bị thông minh, độc đáo:

✵ Ngoài việc sử dụng như một phụ kiện dùng để sạc pin điện thoại hay một số các thiết bị khác ra, cáp sạc anker còn là một trong những thiết bị dùng để kết nối máy tính với điện thoại thông qua cổng kết nối USB rất dễ dàng, nhanh chóng, giúp bạn có thể đồng bộ hay lưu trữ dữ liệu được tốt hơn.

✵ So với những dòng sản phẩm khác thì cáp cáp sạc nhanh là một trong số những thiết bị đang được nhiều người tin tưởng và quan tâm nhiều nhất.

Hàng chính hãng, chất lượng:

Hiện nay, có rất nhiều loại sạc nhưng tốt nhất bạn nên chọn cáp sạc cao cấp anker. Một trong những sản phẩm có mẫu mã cũng như chất lượng tốt nhất trên thị trường.

Cam kết của Techcare khi bạn mua cáp sạc cao cấp Anker:

✵ Màu sắc, mẫu mã đa dạng, đẹp mặt. Giá cáp sạc Pisen luôn rẻ nhất trên thị trường.

✵ Nguồn hàng luôn đảm bảo chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ.

✵ Khi tới đây mua các sạc anker bạn hoàn toàn có thể yên tâm không dính phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng tôi luôn đảm bảo mang tới bạn những sản phẩm tốt nhất.

✵ Đội ngũ nhân viên tại Techcare luôn nhiệt tình, chu đáo. Hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho thiết bị di động của mình.

Chính vì thế, nếu như bạn đang có nhu cầu mua cáp sạc anker thì hãy tới với chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cho quý khách hàng hài lòng với những sản phẩm mà chúng tôi mang lại.

Mọi chi tiết về linh kiện, phụ kiện quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline 088 8888 086 nhân viên sẽ tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cho bạn và hướng dẫn bạn cách mua hàng online hoặc bạn cũng có thể tới trực tiếp cửa hàng để mua cáp sạc anker.

Cửa hàng Techcare:

133 – 135 Hàm Nghi – Đà Nẵng.

Hotline: 088.8888.086 – 0236.222.3888