bỏ gạch chân đỏ trong word

02363663333 Gọi điện0236.366.3333