cách hiện file ẩn trong USB

02363663333 Gọi điện0236.366.3333