Camera trên Iphone 8 mang tính cách mạng

Có vẻ như không có gì được tìm thấy tại địa điểm này. Có thể thử tìm kiếm?