điện thoại bị khởi đông lại liên tục

02363663333 Gọi điện0236.366.3333