Điện thoại rơi xuống nước không lên màn hình

02363663333 Gọi điện0236.366.3333