Iphone 8 giá bán bao nhiêu

Có vẻ như không có gì được tìm thấy tại địa điểm này. Có thể thử tìm kiếm?