Iphone 8 lúc nào mới ra mắt

Có vẻ như không có gì được tìm thấy tại địa điểm này. Có thể thử tìm kiếm?