iphone không nhận vân tay

02363663333 Gọi điện0236.366.3333