KHI MỚI CÓ 1 NÚT BỊ HỎNG CÓ NÊN SỬA BÀN PHÍM LAPTOP HAY KHÔNG?