Sửa lỗi Pin laptop báo đầy 100% nhưng dùng được 5 phút là hết pin