Sửa lỗi Pin laptop báo đầy 100% nhưng dùng được 5 phút là hết pin

Có vẻ như không có gì được tìm thấy tại địa điểm này. Có thể thử tìm kiếm?