Android 7.0 có gì mới?

Techcare sẽ thông tin đến bạn các tính năng và thay đổi hành vi mới được giới thiệu trong Android 7.0 (API cấp 25) Android 7.0 có gì mới có ảnh hưởng đến Android trong doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: 
Ứng dụng quét mã vạch sản phẩm cho Android
Android 7.0 có gì mới?
Top 5 phần mềm chụp ảnh đẹp cho samsung

Cung cấp mã QR

Doanh nghiệp Android hiện hỗ trợ sử dụng mã QR để cung cấp các thiết bị chịu trách nhiệm cho công ty. Trình hướng dẫn thiết lập hiện cho phép bạn quét mã QR để cung cấp thiết bị.

Thử thách bảo mật hồ sơ công việc

Chủ sở hữu hồ sơ có thể yêu cầu người dùng chỉ định một thách thức bảo mật cho các ứng dụng đang chạy trong hồ sơ công việc. Hệ thống hiển thị thách thức bảo mật khi người dùng cố gắng mở bất kỳ ứng dụng công việc nào. Nếu người dùng hoàn thành thành công thử thách bảo mật, hệ thống sẽ mở khóa hồ sơ công việc và giải mã nó nếu cần thiết.

Thử thách bảo mật hồ sơ công việc
Thử thách bảo mật hồ sơ công việc

Nếu chủ sở hữu hồ sơ gửi một ACTION_SET_NEW_PASSWORD ý định, hệ thống sẽ nhắc người dùng thiết lập một thách thức bảo mật. Chủ sở hữu hồ sơ cũng có thể gửi ACTION_SET_NEW_PARENT_PROFILE_PASSWORD ý định nhắc người dùng đặt khóa thiết bị.

Chủ sở hữu hồ sơ có thể chọn đặt chính sách mật khẩu cho thử thách công việc khác với chính sách cho mật khẩu thiết bị khác. Ví dụ: độ dài tối thiểu cho phản hồi thử thách thiết bị có thể khác với độ dài cần thiết cho các mật khẩu khác. Chủ sở hữu hồ sơ thiết lập các chính sách thách thức bằng các DevicePolicyManager phương pháp thông thường, chẳng hạn như setPasswordQuality() và setPasswordMinimumLength().

Chủ sở hữu cấu hình cũng có thể đặt khóa thiết bị, bằng cách sử dụng DevicePolicyManager thể hiện được trả về bởi DevicePolicyManager.getParentProfileInstance() phương thức mới. Ngoài ra, chủ sở hữu hồ sơ có thể tùy chỉnh màn hình thông tin đăng nhập cho thử thách công việc bằng cách sử dụng phương thức và phương thức DevicePolicyManager mới của lớp .setOrganizationColor()setOrganizationName()

Vô hiệu hóa quyền truy cập vào ứng dụng

Chủ sở hữu thiết bị và chủ sở hữu hồ sơ có thể tạm thời truy cập vào các gói bằng cách gọi DevicePolicyManager.getPackagesSuspended()phương thức mới. Chủ sở hữu có thể sử dụng cùng một phương pháp để kích hoạt lại các gói đó.

Vô hiệu hóa quyền truy cập vào ứng dụng
Vô hiệu hóa quyền truy cập vào ứng dụng

Trong khi gói bị treo, nó không thể bắt đầu các hoạt động, thông báo cho gói bị chặn và mục nhập của ứng dụng trong màn hình tổng quan bị ẩn. Các gói bị treo không hiển thị trong màn hình tổng quan và chúng không thể hiển thị các hộp thoại. Họ cũng không thể phát âm thanh hoặc rung thiết bị.

Các trình khởi chạy nên áp dụng giao diện người dùng đặc biệt cho các ứng dụng bị treo để cho thấy rằng các ứng dụng hiện không khả dụng; ví dụ: họ có thể hiển thị biểu tượng ứng dụng có màu xám. Các trình khởi chạy có thể tìm ra ứng dụng nào bị treo bằng cách gọi DevicePolicyManager.getPackagesSuspended()phương thức mới .

Chuyển đổi chế độ làm việc

Trên các thiết bị cấu hình kép, người dùng có thể bật và tắt chế độ làm việc. Trong khi chế độ làm việc bị tắt, hồ sơ được quản lý tạm thời bị tắt. Các ứng dụng hồ sơ công việc, đồng bộ hóa nền và thông báo đều bị vô hiệu hóa, bao gồm cả ứng dụng chủ sở hữu hồ sơ.

Android 7.0 có gì mới?
Android 7.0 có gì mới?

Trong khi hồ sơ công việc bị vô hiệu hóa, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng trạng thái liên tục để nhắc nhở người dùng rằng họ không thể khởi chạy các ứng dụng công việc. Trình khởi chạy hệ thống chỉ ra rằng các ứng dụng và widget công việc không thể truy cập được.

VPN luôn bật

Chủ sở hữu thiết bị và chủ sở hữu hồ sơ có thể yêu cầu các ứng dụng công việc luôn kết nối với mạng thông qua VPN được chỉ định. Nếu chủ sở hữu đặt yêu cầu này, thiết bị sẽ tự động khởi động VPN đó khi khởi động.

Chủ sở hữu có thể yêu cầu sử dụng VPN bằng cách gọi
DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() phương thức mới. Để tìm hiểu xem chủ sở hữu có đặt yêu cầu VPN hay không, hãy gọi
newDevicePolicyManager.GetAlwaysOnVpnPackage() phương thức.

Vì hệ thống có thể liên kết trực tiếp các dịch vụ VPN mà không cần tương tác ứng dụng, nên các máy khách VPN cần xử lý các điểm nhập mới cho VPN luôn bật. Như trước đây, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ đang hoạt động bằng cách sử dụng bộ lọc ý định phù hợp với hành động android.net.VpnService.

Người dùng có thể đặt thủ công máy khách VPN luôn bật, thực hiện VpnService bằng cách sử dụng màn hình Cài đặt > Khác > VPN .

Liên hệ tích hợp với hồ sơ công việc

Chủ sở hữu hồ sơ có thể cho phép tìm kiếm cục bộ và tra cứu thư mục của các liên hệ công việc từ người dùng chính. Ví dụ: người dùng có thể truy cập cả danh bạ thư mục cá nhân và công việc từ trình quay số cá nhân hoặc ứng dụng danh bạ của họ (nếu được quản trị viên hồ sơ của họ cho phép).

Các nhà phát triển tận dụng nhà cung cấp liên hệ có thể sử dụng API liên hệ doanh nghiệp để truy cập các mục nhập thư mục hồ sơ công việc từ người dùng chính nếu được chính sách cho phép:

• ContactsContract.Contacts.ENTERPRISE_CONTENT_FILTER_URI
• ContactsContract.Phone.ENTERPRISE_CONTENT_FILTER_URI
• ContactsContract.Email.ENTERPRISE_CONTENT_FILTER_URI
• ContactsContract.Callable.ENTERPRISE_CONTENT_FILTER_URI
• ContactsContract.Directory.ENTERPRISE_CONTENT_URI
• ContactsContract.Directory.isEnterpriseDirectoryId()

Chủ sở hữu hồ sơ có thể kiểm soát mức độ hiển thị của các liên hệ công việc trong người dùng.

Khởi động lại từ xa

Chủ sở hữu thiết bị có thể khởi động lại thiết bị từ xa. Trong một số trường hợp, các thiết bị được triển khai ở những nơi công cộng bên trong vỏ có thể ngăn truy cập vào nút nguồn. Nếu một thiết bị cần được khởi động lại, quản trị viên có thể làm như vậy bằng DevicePolicyManager.reboot()phương pháp mới .

Android 7.0 có gì mới?
Android 7.0 có gì mới?

Vị trí tắt công tắc

Người dùng có thể vô hiệu hóa quyền truy cập vị trí cho các ứng dụng công việc trong khi tiếp tục truy cập thông tin vị trí trong ứng dụng cá nhân của họ. Công tắc truy cập vị trí riêng biệt trong Cài đặt vị trí cho phép người dùng từ chối cập nhật vị trí hoặc truy vấn vị trí cuối cùng cho các ứng dụng đang chạy trong hồ sơ công việc.

Công tắc tắt vị trí cấp cao nhất sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vị trí cho cả cấu hình chính và cấu hình được quản lý.

Cung cấp tùy chỉnh

Một ứng dụng có thể tùy chỉnh luồng cung cấp của chủ sở hữu hồ sơ và chủ sở hữu thiết bị với màu sắc và logo của công ty.

• DevicePolicyManager.EXTRA_PROVISIONING_MAIN_COLOR: Tùy chỉnh màu dòng chảy.
• DevicePolicyManager.EXTRA_PROVISIONING_LOGO_URI: Tùy chỉnh dòng chảy với logo công ty.

Nhiều chứng chỉ CA Wi-Fi

Chủ sở hữu cấu hình và chủ sở hữu thiết bị có thể đặt nhiều chứng chỉ CA cho cấu hình Wi-Fi nhất định. Khi các mạng Wi-Fi của công ty có các CA riêng cho các điểm truy cập riêng biệt có cùng SSID, quản trị viên CNTT có thể bao gồm tất cả các CA có liên quan trong cấu hình Wi-Fi bằng phương pháp mới setCaCertificates().

API được thêm vào là:

• WifiEnterpriseConfig.setCaCertificates()
• WifiEnterpriseConfig.getCaCertificates()

Thông báo khóa màn hình tùy chỉnh

Chủ sở hữu thiết bị có thể cung cấp thông tin chủ sở hữu sẽ được hiển thị trên màn hình khóa. Thông tin này được ưu tiên thông báo màn hình khóa người dùng (nếu được đặt). DevicePolicyManager Phương pháp mới là:

• setDeviceOwnerLockScreenInfo()
• getDeviceOwnerLockScreenInfo()

Dịch vụ kết nối hồ sơ công việc

Chủ sở hữu hồ sơ có thể chỉ định một ứng dụng quay số công việc sử dụng một công việc cụ thể ConnectionServicecho phụ trợ cuộc gọi (tài khoản gọi). Trình quay số công việc duy trì một nhật ký cuộc gọi chỉ làm việc và chỉ dựa vào các liên hệ công việc.

Người dùng có trải nghiệm UI trong cuộc gọi nhất quán bất kể ứng dụng quay số. Các cuộc gọi công việc đến các tài khoản gọi công việc được phân biệt với các cuộc gọi đến cá nhân đến các tài khoản gọi cá nhân.

Trình quay số nên kiểm tra cờ mới android.telecom.Call.PROPERTY_WORK_CALL để xác định xem cuộc gọi có phải là cuộc gọi công việc không. Nếu một cuộc gọi là một cuộc gọi công việc, trình quay số sẽ chỉ ra điều này, chẳng hạn như bằng cách thêm một huy hiệu công việc.

Khóa hình nền

Một hạn chế người dùng mới ngăn người dùng thay đổi hình nền của họ. Chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ vẫn có thể thay đổi hình nền, nhưng họ chỉ có thể thay đổi hình nền cho người dùng hoặc hồ sơ họ kiểm soát. Ví dụ: chủ sở hữu hồ sơ không thể thay đổi hình nền của người dùng chính, nhưng chủ sở hữu hồ sơ trong hồ sơ chính hoặc chủ sở hữu thiết bị có thể.

Chủ sở hữu hồ sơ hoặc chủ sở hữu thiết bị muốn thay đổi hình nền nên kiểm tra xem người dùng hoặc hồ sơ họ quản lý có hình nền ( isWallpaperSupported()) hay không và họ có được phép thay đổi hình nền không (với phương thức mới WallpaperManager.isWallpaperSettingAllowed()).

Android 7.0 có gì mới?
Android 7.0 có gì mới?

Khóa biểu tượng người dùng

Một hạn chế người dùng mới ( DISALLOW_SET_USER_ICON) ngăn người dùng thay đổi biểu tượng người dùng của họ. Chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ của người dùng vẫn có thể thay đổi biểu tượng. Tuy nhiên, chủ sở hữu hồ sơ chỉ có thể thay đổi biểu tượng người dùng cho hồ sơ mà họ kiểm soát.

Theo dõi sức khỏe thiết bị

Chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu cấu hình có thể sử dụng HardwarePropertiesManager giao diện mới để truy xuất thông tin về tình trạng của thiết bị, chẳng hạn như nhiệt độ CPU hoặc GPU và mức độ sử dụng CPU. Giao diện giám sát mới đặc biệt hữu ích để giám sát các thiết bị không giám sát đang chạy ở một địa điểm từ xa.


Những thông tin mới nhất Android 7.0 có gì mới sẽ được Techcare Đà Nẵng cập nhật liên tục để quý khách hàng và bạn đọc cùng tham khảo.

02363663333 Gọi điện0236.366.3333