Hiển thị 49–72 trong 96 kết quả

Laptop cũ Dell Vostro 3559 – Core i5

Dell Vostro 3559 – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5 6200U

Ram: 4GB – HDD: 500GB

VGA: AMD Radeon R5 M315

Bảo hành: 12 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 5568 – Core i7

Dell Inspiron 5568 Cũ – Core i7

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i7 6500U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: Intel HD Graphics 520

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 5559 – Core i5

Dell Inspiron 5559 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5 6200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: AMD Radeon R5 M335

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 5543 – Core i5

Dell Inspiron 5543 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 12.5inch, HD

CPU: Inter Core i5 5200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: AMD R5 M240

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 7568 – Core i5

Dell Inspiron 7568 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5 6200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: Intel HD Graphics 520

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 3537 – Core i5

Dell Inspiron 3537 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5 4200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: AMD Radeon HD 8600

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Vostro 3449 – Core i5

Dell Vostro 3449 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 5200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: NVIDIA GeForce GT820

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 3442 – Core i5

Dell Inspiron 3442 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 4210U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: Nvidia GeForce 820M

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Latitude 3440 – Core i5

Dell Latitude 3440 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 4300U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: Geforce GT 740

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 5443 – Core i5

Dell Inspiron 5443 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 5200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: AMD RadeonR5 M24

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Vostro 5480 – Core i5

Dell Vostro 5480 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 5200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: Nvidia GT830M

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron N5547 – Core i5

Dell Inspiron N5547 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5 4210U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: AMD RadeonR7 M265

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 3437 – Core i5

Dell Inspiron 3437 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 4210U

Ram: 4GB – HDD: 500GB

VGA: Nvidia Geforce GT720

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 3443 – Core i5

Dell Inspiron 3443 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 14inch, HD

CPU: Inter Core i5 5200U

Ram: 4GB – HDD: 500G

VGA: NVIDIAGeForce GT820

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Inspiron 7548 – Core i5

Dell Inspiron 7548 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 15.6inch, HD

CPU: Inter Core i5-5200U

Ram: 6GB – HDD: 500G

VGA: AMD R7 M270

Bảo hành: 6 Tháng

Laptop cũ Dell Latitude E6220 – Core i5

Dell Latitude E6220 Cũ – Core i5

Liên Hệ

 

Màn Hình: 12.5inch, HD

CPU: Inter Core i5 2520M

Ram: 4GB – HDD: 250G

VGA: Intel HD Graphics 300

Bảo hành: 12 Tháng