Techcare cung cấp báo giá điện thoại Oppo Đà Nẵng màn hình Oppo, mặt kính Oppo, pin Oppo với chất lượng chính hãng 100 % – giá rẻ – BH lâu dài!

Bảng báo giá Thay Màn Hình Oppo, Mặt Kính Oppo, Pin Oppo  Tại Techcare

Với các ưu đãi khi bạn sở hữu màn hình Oppo tại chúng tôi (giá đã bao gồm tiền công và phụ phí): Màn hình điện thoại Oppo Mặt kính điện thoại Oppo Pin điện thoại Oppo

MÀN HÌNH OPPO 

THAY MÀN HÌNH OPPO Trọn bộ (BH 3 tháng)
Oppo A71 (2018) 750.000đ
Oppo A71K 750.000đ
Oppo A77 900.000đ
Oppo F1S 550.000đ 
Oppo F1W 600.000đ 
F1 PLUS X9009 1.700.000đ
Oppo X9076 Find 7A  900.000đ
Oppo X9077 800.000đ 
Oppo F3 Plus 850.000đ  
Oppo F1s 2017 600.000đ
Oppo F3  Liên hệ
Oppo F5 600.000đ
Oppo F3 Lite (A57) 600.000đ
Oppo F3 plus 850.000đ
Oppo R11 Liên hệ
Oppo R15 2.200.000đ
Oppo A32 650.000đ
Oppo A53 2020 650.000đ
Oppo A83 550.000đ
Oppo F7 650.000đ
Oppo F7 YOUTH Liên hệ
Oppo F9 600.000đ
Oppo A3S 600.000đ
Oppo A78 2.400.000đ
Oppo A5S 650.000đ
Oppo A36 650.000đ
Oppo A5 2020 650.000đ
Oppo A7   650.000đ
Oppo A71   650.000đ
Oppo A91/F15 2.300.000đ
Oppo A94 2.350.000đ
Oppo A1K 700.000đ
Oppo A12 650.000đ
Oppo F11 600.000đ
Oppo F11 PRO 700.000đ
Oppo Find 7A 1.050.000đ
Oppo FIND X 4.300.000đ
Oppo RENO 2.200.000đ
Oppo RENO 2 2.300.000đ
Oppo A33 2020 1.150.000đ
Oppo RENO 2F 2.650.000đ; 1.300.000đ (lk)
Oppo RENO 3 2.400.000đ
Oppo Reno 3 pro Liên hệ
Oppo A58 850.000đ
Oppo F19 Liên hệ
Oppo Find N Liên hệ
Oppo Find X2 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 2.650.000đ
Oppo Reno 6 Pro Plus Liên hệ
Oppo Reno 5 1.850.000đ
Oppo Reno 4 2.350.000đ
Oppo Reno4 Pro 4.000.000đ
Oppo Reno 8T 5G 3.200.000đ
Oppo Reno 8T 4g Liên hệ
Oppo Reno3 2.300.000đ
Oppo Reno3 Pro 2.300.000đ
Oppo Reno2 Z Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A93 2.300.000đ
Oppo A74 Liên hệ
Oppo A73 2.100.000đ
Oppo A73 5g 700.000đ
Oppo A73s Liên hệ
Oppo A15 700.000đ
Oppo A15s 750.000đ
Oppo A92 650.000đ
Oppo A95 2.100.000đ
Oppo A54 650.000đ
Oppo A92s Liên hệ
Oppo A52 700.000đ
Oppo A12 700.000đ
Oppo A12e 750.000đ
Oppo A9 2020 700.000đ
Oppo A31 700.000đ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo Find X3 Pro 6.900.000đ
Oppo A11w Liên hệ
Oppo K3 Liên hệ
Oppo Reno 4 2.250.000đ
Oppo A9 2020 650.000đ
Oppo A73 2020 1.700.000đ
Oppo a17 800.000đ
Oppo Reno 5 4g 2.250.000đ
Oppo Reno 8z 5g 2.650.000đ
Oppo Reno 5 5g 1.600.000đ - 2.700.000đ
Oppo Realme X Lite 1.050.000đ
Oppo A57 New 750.000đ
Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i Liên hệ
Oppo Reno 4 Pro 2.900.000đ
OPPO A15 Liên hệ
Oppo Reno 6z 2.200.000đ
Oppo Reno 6z 5g 2.650.000đ
Oppo A55 700.000đ
Oppo Realme Q2 1.200.000đ
Oppo Find x2 5.750.000đ
OPPO A74 4G  2.000.000đ
OPPO A74 5G  1.950.000đ
Oppo Reno 7z 5g

2.700.000đ (lk: 1.300.000đ bh 1 tháng)

Oppo Reno 7 4g 2.700.000đ
Oppo Reno 7 5g 2.800.000đ
Oppo Reno 6 5g 2.600.000đ
Oppo Reno 8 4g  2.700.000đ
Oppo Reno 8 5g 2.600.000đ
Oppo Reno 8 Pro 2.700.000đ
Oppo Reno 8z 5g 2.750.000đ
Oppo A76 800.000đ
Oppo A77s 800.000đ
Oppo A96 1.050.000đ
Oppo F5youth  650.000đ
Oppo A16k 650.000đ
Oppo F17 2.300.000đ
Oppo Find x5 pro 7.000.000đ
Oppo A17k 600.000đ
Oppo A39 550.000đ
Oppo A16 750.000đ
Oppo Find N2 Flip Liên hệ
Oppo Reno 10 5g 3.500.000đ
Oppo Reno 6 pro 5g 3.800.000đ

MẶT KÍNH OPPO

THAY MÀN HÌNH OPPO Trọn bộ (BH 3 tháng)
Oppo A71 (2018) 750.000đ
Oppo A71K 750.000đ
Oppo A77 900.000đ
Oppo F1S 550.000đ 
Oppo F1W 600.000đ 
F1 PLUS X9009 1.700.000đ
Oppo X9076 Find 7A  900.000đ
Oppo X9077 800.000đ 
Oppo F3 Plus 850.000đ  
Oppo F1s 2017 600.000đ
Oppo F3  Liên hệ
Oppo F5 600.000đ
Oppo F3 Lite (A57) 600.000đ
Oppo F3 plus 850.000đ
Oppo R11 Liên hệ
Oppo R15 2.200.000đ
Oppo A32 650.000đ
Oppo A53 2020 650.000đ
Oppo A83 550.000đ
Oppo F7 650.000đ
Oppo F7 YOUTH Liên hệ
Oppo F9 600.000đ
Oppo A3S 600.000đ
Oppo A78 2.400.000đ
Oppo A5S 650.000đ
Oppo A36 650.000đ
Oppo A5 2020 650.000đ
Oppo A7   650.000đ
Oppo A71   650.000đ
Oppo A91/F15 2.300.000đ
Oppo A94 2.350.000đ
Oppo A1K 700.000đ
Oppo A12 650.000đ
Oppo F11 600.000đ
Oppo F11 PRO 700.000đ
Oppo Find 7A 1.050.000đ
Oppo FIND X 4.300.000đ
Oppo RENO 2.200.000đ
Oppo RENO 2 2.300.000đ
Oppo A33 2020 1.150.000đ
Oppo RENO 2F 2.650.000đ; 1.300.000đ (lk)
Oppo RENO 3 2.400.000đ
Oppo Reno 3 pro Liên hệ
Oppo A58 850.000đ
Oppo F19 Liên hệ
Oppo Find N Liên hệ
Oppo Find X2 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 2.650.000đ
Oppo Reno 6 Pro Plus Liên hệ
Oppo Reno 5 1.850.000đ
Oppo Reno 4 2.350.000đ
Oppo Reno4 Pro 4.000.000đ
Oppo Reno 8T 5G 3.200.000đ
Oppo Reno 8T 4g Liên hệ
Oppo Reno3 2.300.000đ
Oppo Reno3 Pro 2.300.000đ
Oppo Reno2 Z Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A93 2.300.000đ
Oppo A74 Liên hệ
Oppo A73 2.100.000đ
Oppo A73 5g 700.000đ
Oppo A73s Liên hệ
Oppo A15 700.000đ
Oppo A15s 750.000đ
Oppo A92 650.000đ
Oppo A95 2.100.000đ
Oppo A54 650.000đ
Oppo A92s Liên hệ
Oppo A52 700.000đ
Oppo A12 700.000đ
Oppo A12e 750.000đ
Oppo A9 2020 700.000đ
Oppo A31 700.000đ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo Find X3 Pro 6.900.000đ
Oppo A11w Liên hệ
Oppo K3 Liên hệ
Oppo Reno 4 2.250.000đ
Oppo A9 2020 650.000đ
Oppo A73 2020 1.700.000đ
Oppo a17 800.000đ
Oppo Reno 5 4g 2.250.000đ
Oppo Reno 8z 5g 2.650.000đ
Oppo Reno 5 5g 1.600.000đ - 2.700.000đ
Oppo Realme X Lite 1.050.000đ
Oppo A57 New 750.000đ
Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i Liên hệ
Oppo Reno 4 Pro 2.900.000đ
OPPO A15 Liên hệ
Oppo Reno 6z 2.200.000đ
Oppo Reno 6z 5g 2.650.000đ
Oppo A55 700.000đ
Oppo Realme Q2 1.200.000đ
Oppo Find x2 5.750.000đ
OPPO A74 4G  2.000.000đ
OPPO A74 5G  1.950.000đ
Oppo Reno 7z 5g

2.700.000đ (lk: 1.300.000đ bh 1 tháng)

Oppo Reno 7 4g 2.700.000đ
Oppo Reno 7 5g 2.800.000đ
Oppo Reno 6 5g 2.600.000đ
Oppo Reno 8 4g  2.700.000đ
Oppo Reno 8 5g 2.600.000đ
Oppo Reno 8 Pro 2.700.000đ
Oppo Reno 8z 5g 2.750.000đ
Oppo A76 800.000đ
Oppo A77s 800.000đ
Oppo A96 1.050.000đ
Oppo F5youth  650.000đ
Oppo A16k 650.000đ
Oppo F17 2.300.000đ
Oppo Find x5 pro 7.000.000đ
Oppo A17k 600.000đ
Oppo A39 550.000đ
Oppo A16 750.000đ
Oppo Find N2 Flip Liên hệ
Oppo Reno 10 5g 3.500.000đ
Oppo Reno 6 pro 5g 3.800.000đ

PIN OPPO

THAY PIN OPPO  
Oppo A71 (2018) 300.000đ
Oppo A71K Liên hệ
Oppo A77 Liên hệ
Oppo F1S 300.000đ
Oppo F1W 250.000đ
F1 PLUS X9009 300.000đ
Oppo X9076 Find 7A  Liên hệ
Oppo X9077 Liên hệ
Oppo F3 Plus 300.000đ
Oppo F1s 2017 300.000đ
Oppo F3  300.000đ
Oppo F5 300.000đ
Oppo F3 Lite (A57) 250.000đ
Oppo F3 plus Liên hệ
Oppo R11 Liên hệ
Oppo R15 Liên hệ
Oppo A32 Liên hệ
Oppo A53 2020 300.000đ
Oppo A83 300.000đ
Oppo F7 300.000đ
Oppo F7 YOUTH Liên hệ
Oppo F9 300.000đ
Oppo A3S 300.000đ
Oppo A78 Liên hệ
Oppo A5S 300.000đ
Oppo A36 Liên hệ
Oppo A5 2020 300.000đ
Oppo A7   300.000đ
Oppo A71   350.000đ
Oppo A91/F15 Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A1K 300.000đ
Oppo A12 300.000đ
Oppo F11 350.000đ
Oppo F11 PRO 350.000đ
Oppo Find 7A 300.000đ
Oppo FIND X Liên hệ
Oppo RENO 300.000đ
Oppo RENO 2 350.000đ
Oppo A33 2020 Liên hệ
Oppo RENO 2F 350.000đ
Oppo RENO 3 350.000đ
Oppo Reno 3 pro Liên hệ
Oppo A58 Liên hệ
Oppo F19 400.000đ
Oppo Find N Liên hệ
Oppo Find X2 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Plus Liên hệ
Oppo Reno 5 Liên hệ
Oppo Reno 4 Liên hệ
Oppo Reno4 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8T 5G Liên hệ
Oppo Reno 8T 4g Liên hệ
Oppo Reno3 Liên hệ
Oppo Reno3 Pro Liên hệ
Oppo Reno2 Z Liên hệ
Oppo A94 350.000đ
Oppo A93 350.000đ
Oppo A74 Liên hệ
Oppo A73 350.000đ
Oppo A73 5g Liên hệ
Oppo A73s Liên hệ
Oppo A15 300.000đ
Oppo A15s 350.000đ
Oppo A92 350.000đ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo A54 350.000đ
Oppo A92s Liên hệ
Oppo A52 350.000đ
Oppo A12 300.000đ
Oppo A12e Liên hệ
Oppo A9 2020 350.000đ
Oppo A31 300.000đ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo Find X3 Pro 250.000đ
Oppo A11w 250.000đ
Oppo K3 350.000đ
Oppo Reno 4 Liên hệ
Oppo A9 2020 350.000đ
Oppo A73 2020 Liên hệ
Oppo a17 Liên hệ
Oppo Reno 5 4g 350.000đ
Oppo Reno 8z 5g Liên hệ
Oppo Reno 5 5g 350.000đ
Oppo Realme X Lite Liên hệ
Oppo A57 New Liên hệ
Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i Liên hệ
Oppo Reno 4 Pro Liên hệ
OPPO A15 Liên hệ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo Reno 6z 5g 350.000đ
Oppo A55 350.000đ
Oppo Realme Q2 Liên hệ
Oppo Find x2 Liên hệ
OPPO A74 4G  350.000đ
OPPO A74 5G  Liên hệ
Oppo Reno 7z 5g Liên hệ
Oppo Reno 7 4g Liên hệ
Oppo Reno 7 5g 400.000đ
Oppo Reno 6 5g 500.000đ
Oppo Reno 8 4g  Liên hệ
Oppo Reno 8 5g Liên hệ
Oppo Reno 8 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8z 5g Liên hệ
Oppo A76 Liên hệ
Oppo A77s Liên hệ
Oppo A96 Liên hệ
Oppo F5youth  300.000đ
Oppo A16k Liên hệ
Oppo F17 Liên hệ
Oppo Find x5 pro Liên hệ
Oppo A17k Liên hệ
Oppo A39 Liên hệ
Oppo A16 350.000đ
Oppo Find N2 Flip Liên hệ
Oppo Reno 10 5g Liên hệ
Oppo Reno 6 pro 5g Liên hệ

NẮP LƯNG OPPO

THAY NẮP LƯNG/ VỎ OPPO  
Oppo A71 (2018) Liên hệ
Oppo A71K Liên hệ
Oppo A77 Liên hệ
Oppo F1S 300.000đ - 450.000đ
Oppo F1W Liên hệ
F1 PLUS X9009 Liên hệ
Oppo X9076 Find 7A  Liên hệ
Oppo X9077 Liên hệ
Oppo F3 Plus Liên hệ 
Oppo F1s 2017 Liên hệ
Oppo F3  Liên hệ
Oppo F5 300.000đ - 500.000đ
Oppo F3 Lite (A57) Liên hệ
Oppo F3 plus Liên hệ
Oppo R11 Liên hệ
Oppo R15 Liên hệ
Oppo A32 Liên hệ
Oppo A53 2020 Liên hệ
Oppo A83 Liên hệ
Oppo F7 350.000đ
Oppo F7 YOUTH Liên hệ
Oppo F9 200.000đ
Oppo A3S Liên hệ
Oppo A78 Liên hệ
Oppo A5S 350.000đ - 500.000đ
Oppo A36 Liên hệ
Oppo A5 2020 250.000đ - 450.000đ
Oppo A7   450.000đ (cả bộ)
Oppo A71   Liên hệ
Oppo A91/F15 Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A1K 400.000đ
Oppo A12 Liên hệ
Oppo F11 Liên hệ
Oppo F11 PRO 300.000đ - 500.000đ
Oppo Find 7A Liên hệ
Oppo FIND X Liên hệ
Oppo RENO 250.000đ
Oppo RENO 2 250.000đ
Oppo A33 2020 Liên hệ
Oppo RENO 2F 250.000đ
Oppo RENO 3 300.000đ
Oppo Reno 3 pro Liên hệ
Oppo A58 Liên hệ
Oppo F19 Liên hệ
Oppo Find N Liên hệ
Oppo Find X2 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Plus Liên hệ
Oppo Reno 5 Liên hệ
Oppo Reno 4 250.000đ (lưng)
Oppo Reno4 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8T 5G 550.000đ (lưng)
Oppo Reno 8T 4g Liên hệ
Oppo Reno3 Liên hệ
Oppo Reno3 Pro Liên hệ
Oppo Reno2 Z Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A93 Liên hệ
Oppo A74 Liên hệ
Oppo A73 Liên hệ
Oppo A73 5g Liên hệ
Oppo A73s Liên hệ
Oppo A15 450.000đ
Oppo A15s Liên hệ
Oppo A92 Liên hệ
Oppo A95 550.000đ
Oppo A54 Liên hệ
Oppo A92s Liên hệ
Oppo A52 Liên hệ
Oppo A12 Liên hệ
Oppo A12e Liên hệ
Oppo A9 2020 Vỏ 350.000đ
Oppo A31 Liên hệ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo Find X3 Pro Liên hệ
Oppo A11w Liên hệ
Oppo K3 Liên hệ
Oppo Reno 4 500.000đ (vỏ)
Oppo A9 2020 Liên hệ
Oppo A73 2020 Liên hệ
Oppo a17 Liên hệ
Oppo Reno 5 4g 250.000đ (lưng)- 500.000đ (vỏ)
Oppo Reno 8z 5g 300.000đ (lưng) - 650.000đ (vỏ)
Oppo Reno 5 5g 250.000đ
Oppo Realme X Lite Liên hệ
Oppo A57 New 500.000đ (vỏ)
Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i Liên hệ
Oppo Reno 4 Pro 250.000đ (lưng)
OPPO A15 Liên hệ
Oppo Reno 6z 250.000đ
Oppo Reno 6z 5g Liên hệ
Oppo A55 300.000đ (lưng)
Oppo Realme Q2 Liên hệ
Oppo Find x2 Liên hệ
OPPO A74 4G  Liên hệ
OPPO A74 5G  Liên hệ
Oppo Reno 7z 5g

450.000đ

Oppo Reno 7 4g 2.600.000đ
Oppo Reno 7 5g 300.000đ
Oppo Reno 6 5g 300.000đ (lưng)
Oppo Reno 8 4g  300.000đ
Oppo Reno 8 5g Liên hệ
Oppo Reno 8 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8z 5g Liên hệ
Oppo A76 Liên hệ
Oppo A77s Liên hệ
Oppo A96 350.000đ
Oppo F5youth  Liên hệ
Oppo A16k Liên hệ
Oppo F17 Liên hệ
Oppo Find x5 pro Liên hệ
Oppo A17k Liên hệ
Oppo A39 Liên hệ
Oppo A16 Liên hệ
Oppo Find N2 Flip Liên hệ
Oppo Reno 10 5g Liên hệ
Oppo Reno 6 pro 5g Liên hệ

CHÂN SẠC OPPO

THAY CHÂN SẠC OPPO  
Oppo A71 (2018) 250.000đ
Oppo A71K 250.000đ
Oppo A77 Liên hệ
Oppo F1S 250.000đ
Oppo F1W 200.000đ
F1 PLUS X9009 Liên hệ
Oppo X9076 Find 7A  Liên hệ
Oppo X9077 Liên hệ
Oppo F3 Plus 300.000đ
Oppo F1s 2017 250.000đ
Oppo F3  250.000đ
Oppo F5 250.000đ
Oppo F3 Lite (A57) 250.000đ
Oppo F3 plus Liên hệ
Oppo R11 Liên hệ
Oppo R15 Liên hệ
Oppo A32 Liên hệ
Oppo A53 2020 Liên hệ
Oppo A83 300.000đ
Oppo F7 300.000đ
Oppo F7 YOUTH 300.000đ
Oppo F9 300.000đ
Oppo A3S 300.000đ
Oppo A78 Liên hệ
Oppo A5S 250.000đ
Oppo A36 Liên hệ
Oppo A5 2020 Liên hệ
Oppo A7   Liên hệ
Oppo A71   Liên hệ
Oppo A91/F15 Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A1K Liên hệ
Oppo A12 Liên hệ
Oppo F11 300.000đ
Oppo F11 PRO Liên hệ
Oppo Find 7A Liên hệ
Oppo FIND X Liên hệ
Oppo RENO Liên hệ
Oppo RENO 2 Liên hệ
Oppo A33 2020 Liên hệ
Oppo RENO 2F Liên hệ
Oppo RENO 3 Liên hệ
Oppo Reno 3 pro Liên hệ
Oppo A58 Liên hệ
Oppo F19 Liên hệ
Oppo Find N Liên hệ
Oppo Find X2 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Liên hệ
Oppo Reno 6 Liên hệ
Oppo Reno 6 Pro Plus Liên hệ
Oppo Reno 5 Liên hệ
Oppo Reno 4 Liên hệ
Oppo Reno4 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8T 5G Liên hệ
Oppo Reno 8T 4g Liên hệ
Oppo Reno3 Liên hệ
Oppo Reno3 Pro Liên hệ
Oppo Reno2 Z Liên hệ
Oppo A94 Liên hệ
Oppo A93 Liên hệ
Oppo A74 Liên hệ
Oppo A73 Liên hệ
Oppo A73 5g Liên hệ
Oppo A73s Liên hệ
Oppo A15 250.000đ
Oppo A15s Liên hệ
Oppo A92 Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo A54 Liên hệ
Oppo A92s Liên hệ
Oppo A52 Liên hệ
Oppo A12 Liên hệ
Oppo A12e Liên hệ
Oppo A9 2020 Liên hệ
Oppo A31 Liên hệ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo A95 Liên hệ
Oppo Find X3 Pro Liên hệ
Oppo A11w Liên hệ
Oppo K3 Liên hệ
Oppo Reno 4 Liên hệ
Oppo A9 2020 Liên hệ
Oppo A73 2020 Liên hệ
Oppo a17 Liên hệ
Oppo Reno 5 4g 350.000đ
Oppo Reno 8z 5g Liên hệ
Oppo Reno 5 5g 350.000đ
Oppo Realme X Lite Liên hệ
Oppo A57 New Liên hệ
Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i Liên hệ
Oppo Reno 4 Pro Liên hệ
OPPO A15 Liên hệ
Oppo Reno 6z Liên hệ
Oppo Reno 6z 5g Liên hệ
Oppo A55 Liên hệ
Oppo Realme Q2 Liên hệ
Oppo Find x2 Liên hệ
OPPO A74 4G  300.000đ
OPPO A74 5G  Liên hệ
Oppo Reno 7z 5g Liên hệ
Oppo Reno 7 4g Liên hệ
Oppo Reno 7 5g Liên hệ
Oppo Reno 6 5g Liên hệ
Oppo Reno 8 4g  Liên hệ
Oppo Reno 8 5g Liên hệ
Oppo Reno 8 Pro Liên hệ
Oppo Reno 8z 5g Liên hệ
Oppo A76 Liên hệ
Oppo A77s Liên hệ
Oppo A96 Liên hệ
Oppo F5youth  300.000đ
Oppo A16k Liên hệ
Oppo F17 Liên hệ
Oppo Find x5 pro Liên hệ
Oppo A17k Liên hệ
Oppo A39 Liên hệ
Oppo A16 Liên hệ
Oppo Find N2 Flip Liên hệ
Oppo Reno 10 5g Liên hệ
Oppo Reno 6 pro 5g Liên hệ

LOA OPPO

Techcare cung cấp kiểm tra loa điện thoại Oppo chính hãng, luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm điểm chuẩn cho hệ thống. Chúng tôi cam kết: sản phẩm luôn là chính hãng, giá cả được tối ưu nhất cho khách hàng.

WIFI OPPO

Wifi chập chờn, đôi lúc không bắt được wifi... Làm sao để có thể giải quyết vấn đề này? Bạn có thể xem các thủ thuật để tự xóa bỏ vấn đề về wifi tại trang web của Techcare.vn hoặc đến trực tiếp tại các chi nhánh Techcare trong Đà Nẵng để nhân viên kỹ thuật Techcare hỗ trợ bạn!

  • Miễn phí phần mềm
  • BH 1 tới 3 tháng
  • Vệ sinh máy miễn phí
  • Hỗ trợ kiểm tra máy miễn phí
  • Tặng phiếu giảm giá 5 – 10%

Nhận báo giá Oppo tại Techcare đầy đủ: https://techcare.vn/danh-muc/sua-dien-thoai/oppo/ Techcare hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!