Techcare – Hệ thống laptop Đà Nẵng chuyên pin laptop Dell, Asus, HP, Lenovo, MSI chính hãng với chất lượng số 1 tại Đà Nẵng – giá rẻ – BH lâu dài!

Bảng giá pin laptop Dell, MSI, Asus, HP, Lenovo tại Techcare

Pin laptop tại hệ thống của chúng tôi:

PIN LAPTOP DELL GIÁ (VNĐ) ZIN BH
Pin laptop Dell LATITUS E6400, E6410, M2400, E5500, E6500, E6510, M4500 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell INSPIRON N5010, N4010 - R14, 17R, M411R, D330, 5011, VT3550, VOSTRO 1450, 1440, 3555, 2420, P22G 450.000 650.000 (Pin laptop Dell INSPIRON N5010) 6 Tháng
Pin laptop Dell 1525, 1526, 1545, 1546 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell Vostro 1310, 1320, 1510, 1511, 1520, 1521 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell INSPIRON N4030, N4020, 14V, 14VR, M4010, 14V 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell VOSTRO V3400, VT3500, 3700 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell Inspiron 1400 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 1300 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 1564, 1464, 1764 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell D620, D630, D631 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell Inspiron 1520, 1720 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell E4300, 4310 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 1410, A840, 1014 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 1535 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell VOSTRO 3350, 3300, VT3300, VT3350 350.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 5420, 3460 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 3421, 5421, 3521, 5521, 5437, 3541-2-3 THƯỜNG 450.000 650.000 (Pin Laptop Dell 3421, 5421, 3521, 5521, 5437, 3541-2-3 RIN) 6 Tháng
Pin laptop Dell 3451, 3567-8, 3467-8, 3576-8, 5558-9,...     6 Tháng
Pin laptop Dell Inspiron E6320, K4CP5, LATITUDE E6430, 5520, 6230, 6430s 490.000 790.000 (Pin laptop Dell Inspiron E6320) 6 Tháng
Pin laptop Dell 1470, 14z, 15z, 1570 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell VOSTRO V131, 141, 13Z, 14Z, V131R, INSPITION N411, N411z, Latitude 3330 (ZIN) 450.000   6 Tháng
Pin laptop Dell XPS15, XPS14, L401X, L501X, L502X, XPS17, L702X, XPS15Z 450.000 950.000 (Pin laptop Dell XPS15) 6 Tháng
Pin laptop Dell E5400, E5500, E5410, E5510 350.000   6 Tháng
Pin laptop Dell V130, V13, V1300, V13Z 750.000   6 Tháng
Pin laptop Dell Vostro 2421, Inspiron 17 (3721), E3440, P28F, 5735, P37G, Inspirion 14 3437, LATITUDE 3440, 3441 550.000 750.000 (Pin laptop Dell Vostro 2421 4 Cell) 790.000 (Pin laptop Dell Vostro 2421 6 Cell) 6 Tháng
Pin laptop Dell Vostro 15R, Inspiron 14R, E6420, Latitude E5520, P28G, P15G001, T54FJ 490.000 790.000 (Pin laptop Dell Vostro 3460) 6 Tháng
Pin laptop Dell Inspiron 15z, 14z, 5523, N3421 950.000 750.000 (Pin laptop Dell 5423 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Dell 5470, 14-5439, Vostro 5460, Inspiron 14-5439, 5480, VH748 950.000 800.000 (Pin laptop Dell 5460 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Dell INSPIRION 7737, 7746, F7HVR, G4YJM, T2T3J, 062VNH (ZIN) 950.000 800.000 (Pin Laptop Dell 7537 RIN) 6 Tháng
Pin laptop Dell PRECISION M4600, FV993, M6800, M6600, FV993, FJJ4W, PG6RC, V7M28, P30F 750.000 950.000 (Pin laptop Dell PRECISION M4600 ZIN 65W/97W) 6 Tháng
Pin laptop Dell Inspirion 13 5323, Vostro 3360, 8864, TKN25 950.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 5547, 5447, 5548, 5442, LATITUDE 3450, 15-5000, 5448, P39F, TRHFF 750.000 800.000 (Pin laptop Dell 5547, 5447, 5548, 5442) 6 Tháng
Pin laptop Dell 7347, Inspiron 11 3147, 3148, GK5KY, Inspiron 15 7353, 3490 - Original, G3 3579, G7 950.000 Pin laptop Dell 7347 6 Tháng
Pin laptop Dell Vostro 1220, 1220N, V1220, V1220n 650.000   6 Tháng
Pin laptop Dell XPS 14, Ultrabook XPS 14-L421x, P30G, 4RXFK, C1JKH, FFK56 1.100.000 Pin laptop Dell XPS 14 6 Tháng
Pin laptop Dell XPS 12, 13-L321X, 9333, 9Q33, XPS 13, C4K9V 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 7437, 14-7000, P42G, 5KG27, C4MF8, 58W 1.100.000   6 Tháng
Pin laptop Dell Latitude 3340 690.000 790.000 6 Tháng
Pin laptop Dell Latitude 6430u, L6430, e6430u 1.100.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 3458, 3558, Inspiron 5551, 15-5000, M5y1k, 3459, 3462, 3576 590.000 790.000 (Pin laptop Dell 3458) 6 Tháng
Pin laptop Dell E7440, 14 7000, E7440, F38HT, G0G2M, PFXCR, T19VW, 451-BBFT, 7450, 3rnfd 750.000 890.000 (Pin laptop Dell E7440 (ZIN 47W/54W)) 6 Tháng
Pin laptop Dell 7548, 7547, D2VF9, PXR51, 0PXR51, Vostro 5459 990.000 Pin laptop Dell 7548 6 Tháng
Pin laptop Dell M14X, M14X R3, R4, G05YJ, Y3PN0, 8X70T 990.000 Pin laptop Dell M14X 6 Tháng
Pin laptop Dell E5440, E5540 590.000 790.000 (Pin laptop Dell E5440 ZIN 6 Cell) 890.000 (Pin laptop Dell E5440 ZIN 9 Cell) 6 Tháng
Pin laptop Dell XPS15 9530(9 CELL), Precision M3800 1.150.000 1.050.000 (Pin laptop Dell XPS15 9530(6 CELL)) 6 Tháng
Pin laptop Dell M14X, M14X, R2, M11X 1.050.000 Pin laptop Dell M14X, M14X 6 Tháng
Pin laptop Dell 7240, Latitude E7240, E7250, GVD76/WD52H/Y9HNT 750.000 850.000 (Pin laptop Dell 7240 zin) 6 Tháng
Pin laptop Dell L521, XPS 15-L521X, W0Y6W, 9F233, 3NPC0 1.050.000 Pin laptop Dell L521 6 Tháng
Pin laptop Dell 9343, 9350, JD25G, 0N7T6, 0DRRP, RWT1R, 9Ov7w 990.000 1.050.000 (Pin laptop Dell 9343,9350(zin 56w)) 6 Tháng
Pin laptop Dell E5550, F5WW5, Latitude E5470, 0WYJC2, 8V5GX, RYXXH 950.000 990.000 (Pin laptop Dell E5550(47W)) 6 Tháng
Pin laptop Dell 9550, XPS15 9550, PRECCISION 5510, M5530, RRCGW M7R96, 62MJV, 4GVGH, 9570 1.150.000 1.050.000 (Pin laptop Dell 9550(56w)) 6 Tháng
Pin laptop Dell 5567, WDX0R, C4HCW, 0C4HCW, 7368, P58F, P66f, 3379, Inspiron 5570 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 3510, Precision 3510, WJ5R2, 4F5YV, Latitude 5570 1.250.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 7559, 357F9, 7557, 7566, 7567, 7759 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell E7270, E7470 (MC34Y 242WD GG4FM J60J5) 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 191YN, 15 R1ALW15ED R3 2F3W1, Alienware 15 R1, 15 R2, 17 R3 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell F3YGT 60W, E7280, 7280, 7390, DM3WC, 2X39 7490 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell PW23Y, 9360, TP1GT, GD1JP, PW23Y, RNP72, 0TP1GT, 0RNP72 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 7710, MFKVP (91W), 7510, M7710, M7720, T05W1, TWCPG 1.200.000   6 Tháng
Pin laptop Dell M6400, M6500 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 33YDH, 5587, Inspiron 7778, P30E, 81PF3, 081PF3, PVHT1 56wh, G5 5587, 15-7577, Inspiron 13 7559, 7570 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell NNF1C XPS 13 9365 1.250.000   6 Tháng
Pin laptop Dell DXGH8 9370 1.250.000   6 Tháng
Pin laptop Dell VHR5P, Latitude 11 5175, XRHWG, 0XRHWG, RHF3V 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell XCNR3, P63NY, N3KPR, 4H34M, 04H34, Latitude 7370 34W 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell F62G0, Inspiron 5370, 7370, 7373, P83G, P87G, Vostro 5370 38W 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 7530, 7730, 7740, 7540, 97WH, NYFJH 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 5501, 3HWPP 68W, 5401, 9JRYT, C5GV2, 4GVMP, 10X1J, N2NLL 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell YX0XH, Latitude 7285 34W 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell TVKGH 88WH 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 7MT0R 33W 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 69KF2 86WH 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell N7HT0 52WH 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 0JV6J 32WH, 3162, 3164, 3168 Serie 8NWF3, PGYK5 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 3V806, 3V8O6 51WH, Alienware Echo 13 ALW13ED-1708, ALW13ED-1608 1808 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 2F8K3 86Wh, 17X M17X-R5, 18 18X M18X-R3, KJ2PX G33TT 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Dell TMFYT, 9575 75Wh, 8N0T7 1.250.000   6 Tháng
Pin laptop Dell J0PGR 42wh, Latitude 5285, 5290, X16TW, FTH6F, 1WND8 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 56Wh PWKWM 7466, 7467 990.000   6 Tháng
Pin laptop Dell 99Wh 9NJM1, Alienware 15 R3, 17 R4 ALW17C-D2738, ALW17C-D1738, 0546FF 1.550.000   6 Tháng
PIN LAPTOP HP GIÁ (VNĐ) ZIN BH
Pin laptop HP CQ42, Envy 17, G42, CQ56, DM4, HP630, COMPAQ 2000, dm4-1250ca, G7-1077nr, DV3-4025ER, Envy 15-1100, DV7-4000, V3-4000, G4-1000, MU06, 17T-2000 390.000 6 Tháng
Pin laptop HP CDV1000, V6000, M2000, V2000, V5000, ZE2000, DV4000, C300, G80, DV5220US, ib09 350.000 6 Tháng
Pin laptop HP V3000, F500, C700, V3100, EV089AADV6100, 14zn 1440z, 671440n, P769K, K899K, 312-0882, M916K, N672K, DV3-1077ca, DV2102TU, A900 350.000 6 Tháng
Pin laptop HP DV2000 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP 4410, 4420 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP DV4, CQ50, CQ60, CQ42, CQ35 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP 6520, 4430, 4530, 8460, 6930B 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP 500, 520 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP HS04, VK04, KI04, NX6120 400.000 6 Tháng
Pin laptop HP 4436, 4430, 4431S, PR06, 4535S, 4400, 4441s, 4540s, 4545s, 4730 350.000 6 Tháng
Pin laptop HP 440, 445, 455, 470, HP440 G1, 450 g1, FP06XL, HSTNN-UB4J, HSTNN-C81C 450.000 6 Tháng
Pin laptop HP 8460P, 6360, 6460, 6465, 6565, 6570, 8470, 8560P, 8570P, cc06xl 350.000 6 Tháng
Pin laptop HP 4730S, 4740 550.000 6 Tháng
Pin laptop HP 8560W, 8570w, 8760w, 8770w, VH08, VH08L 550.000 6 Tháng
Pin laptop HP 430 G1 G2, HSTNN-IB4L, RA04, H6L28ET, 430g2, HSTNN-IB4l 390.000 6 Tháng
Pin laptop HP Envy 15-1000, 15-1001tx, 15-1007ev, 570421-171, HSTNN-Q42C 890.000 6 Tháng
Pin laptop HP NC4000, NC4010 490.000 6 Tháng
Pin laptop HP 5330m FN04, Envy 14 890.000 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP DV6-7000, DV4-5200, DV6-7200, DV7-7000, M6-1000, MO06, DV4-5000 350.000 6 Tháng
Pin laptop HP 440 G2, 14-v, VI04, 15-k, 17-f, ENVY 14-K010US, 15-K000 - K099, Pavilion 14T-V000, 15-K227CL, 17-F, BEATS 15-P000, SPECIAL EDITION 15Z-P000 350.000 690.000 (Pin laptop HP 440 G2) 6 Tháng
Pin laptop HP 2560P, 2570P 350.000 450.000 (Pin laptop HP 2560P) 6 Tháng
Pin laptop HP 840 G1, 850 G1, zbook 14G2, CM03XL, 15U G2, E7424AA, Elitebook 740, HSTNN-db4q, E7424AA, Elitebook G2 690.000 790.000 (Pin laptop HP 840 G1) 6 Tháng
Pin laptop HP 14-A, AO04, 15-r, 240 G2, CQ14, 15-S000, OA03, 14T-R000, 15-D100, 248 g1, TPN-F112, LB5S 390.000 690.000 (Pin laptop HP 14-A) 6 Tháng
Pin laptop HP 14-N, 14-R, Pavilion Touchsmart 14 15 15-r, YB4D, TPN-Q113, Pavilion m4, LA03DF, LA03, 15-F 390.000 750.000 (Pin laptop HP 14-N) 6 Tháng
Pin laptop HP 9470, Folio13, BT04XL For HP EliteBook Folio 9470M, BA06XL, 9480 790.000 850.000 (Pin laptop HP 9470 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop HP 840 G3, CS03XL, 745, 840 G2, ZBook 15u G3, 745 G3, 745G3, TA03XL, CS03XL 890.000 6 Tháng
Pin laptop HP CA06, Probook 640 G1, 655 G1, 650 G1, 350 G2, 350 G0 590.000 790.000 (Pin laptop HP CA06) 6 Tháng
Pin laptop HP 820 G1, E7U25AA, SB03XL, SB03XL, 720 G1, 820 G2, HSTNN-l13C 890.000 6 Tháng
Pin laptop HP X360 -13TU (mã pin NU03xl) 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP Spectre XT 13-2120TU, 13-2021TU, 13-2000eg, HD04XL 1.090.000 6 Tháng
Pin laptop HP HS04, 255, Pavilion 14, 15, HSTNN-IB4L, 240 G4, 14-AC, 10-E, 15-AY,348 G4 390.000 790.000 (Pin laptop HP HS04) 6 Tháng
Pin laptop HP KI04, Pavilion 14-ab, 15-ab, 17 gaming 15-ak, HSTNN-DB6T, HP-AB254TX 390.000 790.000 (Pin laptop HP KI04) 6 Tháng
Pin laptop HP 430 G3, Probook 440 G3, 440 G3, RO04(p3g13aa) 450.000 790.000 (Pin laptop HP 430 G3) 6 Tháng
Pin laptop HP 810 G1, OD06XL, 810 G2, 810 G3, HSTNN-IB4F 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP X360, NP03XL, 13-A, 13-B, 15-U 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP SL04XL, ENVY 14-3200EA 1.090.000 6 Tháng
Pin laptop HP VT06XL, Envy 17-3000, 17T-3000, HSTNN-DB3F 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP Envy 15-3000, LR08XL 1.290.000 6 Tháng
Pin laptop HP 11-N, X360, PL02XL, 11-k, HSTNN-lB6B, HSTNN-DB6B 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP BL06XL Battery, HP HSTNN-DB5D, HSTNN-W02C, Folio 1040 G1, 1040 g2 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP 450 G3, 470 G3, 450 G4, RI04, RI06XL, HSTNN-Q94C, HSTNN-Q95C 550.000 890.000 (Pin laptop HP 450 G3) 6 Tháng
Pin laptop HP BP02XL, HSTNN-LB7H, HSTNN-UB7B, Pavilion PC 15 AU010WM, PAVILION 15-AU, 15-AU030WM, 15-aw 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP ZBOOK 15, ZBOOK 17, AR08XL, E7U26UT 590.000 890.000 (Pin laptop HP ZBOOK 15) 6 Tháng
Pin laptop HP PK03XL, Spectre x360 13, 13-4000nf, 13-4006tu, 13t 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP DO02XL, HSTNN-LB6Y, TPN-I121, Pavilion X2 10 850.000 6 Tháng
Pin laptop HP WO03XL, Split 13X2, 13-M010DX, HSTNN-IB5I, TPN-Q133, HSTNN-DB5I 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP VR03XL, Pavilion 13-D, D051TU, HSTNN-IB7E 1.100.000 6 Tháng
Pin laptop HP TF03, TF03XL, 15-CC, 15-CD, 14-BF, 17-AR, 14-BP, 14-BK, 15-CC, 15-CD, 15-CK 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP ST03XL, 720 G4, 820 G4 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP FM08, 17-AN 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP RR03XL, 430 G4, 440 G4, 450 G4, 455 G4 ,470 G4, 450 G3 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP 640 G2, 650 g2, CI03XL 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP SE03XL, 14-AL, HSTNN-LB7G 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP HT03XL Battery, HSTNN-IB8O, L11421-1C1, HSTNN-UB7J, 14-CE0014TU, 14-CF, 15-CS, 17-CA 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP SN03XL, Elitebook 430 , 820 G3, 725 G3, 820G3, 725G3 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP ZO04XL, ZBook Studio G3, ZO04, HSTNN-CS8C 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP TP02XL, 13-h281nr, HSTNTP02XL, HSTNN-IB5U, TPN-W110 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP AH04XL, HSTNN-DB7S, TPN-Q184 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP JC04, JC03, HSTNN-PB6Y, HSTNN-LB7V, 15-BS, 15BW, 17-BS, 14-bs 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP BR04XL, 1020 G1, HSTNN-DB6M, HSTNN-I26C, HSTNN-I28C, BO04XL, M5U02PA 1.100.000 6 Tháng
Pin laptop HP OM03XL, 1030 G2, 1GY29PA, HSTNN-IB70, 1030G2 1.100.000 6 Tháng
Pin laptop HP KB06XL, 15-BL002XX, HSTNN-DB7R, Z6K96EA, Z6K97EA, Z6K99EA 1.200.000 6 Tháng
Pin laptop HP BG06XL, HSTNN-IB6Z, 1040 G3, 1040g3 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP PF06XL, HP Omen 17-W110NG, HSTNN-DB7M 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP TE03XL, 15-BC000, 15-BC015TX, 15-AX000, TE04XL, BC219TX 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP SH03XL, 13-W021TU, 13-W020TU, 13-AC033DX, CN03XL, 13-ab 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP AT02XL, HSTNN-IB3U, 900 G1 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP AJ02XL, Elitepad 900, AJ02XL, HSTNN-IB3Y, HSTNN-C75J 450.000 6 Tháng
Pin laptop HP AB06XL, 13-AD022TU, AD023TU, AD024, TPN-I128 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP HV02XL, 11-K, TPN-Q164, TPN-W112, HSTNN-LB6P 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP NU03XL, 11-U, HSTNN-UB6V, TPN-W117, TPN-C128 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP SR04XL, 15-ce000, 15-ce000ng, 15-cb0xx 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP AD03XL, ENVY 13-AD003 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP LP03XL, ENVY 15-ae020TX, HSTNN-DB6X 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP PW03XL, XT TouchSmart 15-4000 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP MB04XL, ENVY x360 m6 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP WA03XL, Pavilion X360, 15-BR036TX, HSTNN-LB7T, 916812-855 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP PW04XL, Spectre XT TouchSmart 15-4000eg, Ultrabook 48W 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP VV09XL, ZBook 15 G4 G3, 17 G3 1.150.000 6 Tháng
Pin laptop HP ON03XL, M3-U, BI03XL, 14-AX010NR, Pavilion X360 13-u000, HSTNN-UB6W 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP BK03XL 14m, 14M-BA, 14m-ba013dx 14-BA 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP RR04XL, Omen 15-5114TX, 5-5014TX, 15-5016TX, 15-5208TX, 15-5209TX 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP Envy 15-as027TU, 15-as028TU, 15-as029TU, 15-as030TU, 031TU 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP KN02XL, HSTNN-UB7F, TPN-W124, HSTNN-LB7R 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP RE03XL, 430 G6, 440 G6, 450 G6 990.000 6 Tháng
Pin laptop HP SS03XL, 830 G5, 840 G5, 735 G5, 755 G5 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP PG03XL, 15-DK 1.050.000 6 Tháng
Pin laptop HP BN06XL 950.000 6 Tháng
Pin laptop HP SO04XL 1.150.000 6 Tháng
PIN MACBOOK GIÁ (VNĐ) BH
Pin Macbook A1502 1.400.000 6 Tháng
Pin Macbook A1369 1.150.000 6 Tháng
Pin Macbook A1466 1.050.000 6 Tháng
Pin Macbook A1398 1.600.000 6 Tháng
Pin Macbook A1708 1.500.000 6 Tháng
Pin Macbook A1425 1.600.000 6 Tháng
Pin Macbook A1706 1.500.000 6 Tháng
Pin Macbook A1707 1.800.000 6 Tháng
Pin Macbook A1990 1.900.000 6 Tháng
Pin Macbook A1465 1.300.000 6 Tháng
Pin Macbook A2337 1.500.000 6 Tháng
Pin Macbook A2179 1.800.000 6 Tháng
Pin Macbook A1534 1.500.000 6 Tháng
Pin Macbook A1932 1.800.000 6 Tháng
Pin Macbook A1989 2.100.000 6 Tháng
Pin Macbook A2159 1.800.000 6 Tháng
PIN LAPTOP LENOVO GIÁ (VNĐ) BH
Pin laptop IBM T410 400.000 6 Tháng
Pin laptop IBM T60 400.000 6 Tháng
Pin laptop IBM T61 400.000 6 Tháng
Pin laptop IBM X60 MÀN THƯỜNG 4 cell 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo Y450/ Y550 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo G4-580/ Y580/ Z3-480/ 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo G460/ G650/ G565/ G570/ G575/ V470 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo G430/ G450/ G455/ G550/ G555 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo G410S/ G510S 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo Y410/ Y400/ Y490P/ Y500 400.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo S400 450.000 6 Tháng
Pin laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 1.100.000 6 Tháng
PIN LAPTOP ASUS GIÁ (VNĐ) ZIN BH
Pin laptop Asus UL30, A32-K53, K53BY, A43, X43, K54C, P43 P43E, X44H 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-K52, A52JR-X1, K52, JK, X52F, A52, P52JC, K42F, P42, X67, B53 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-A8, F8, Z99, N80, L80, A8000, X80, VB-X2, F8Sa, A8Ja, Z99, F8V 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-F3, F3Ke, Z53J, F2, F3, S96, A9, MSI CBPIL48, M655, SQU-503, F2Je 390.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-F9, A31-F9, F6, F9, F6S, X20, X20S, X20E, PRO60 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A42-UL50, UL30VT-X1K, U53F, U52, A42-UL30, X33, U30J 490.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X550, X450, F550, A550 450.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X451, X551 450.000 700.000 (Pin laptop Asus X451 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Asus F80 450.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X401, X501 450.000   6 Tháng
Pin laptop Asus K53, K55, K52, K46, K45, K56, K40, S46 450.000   6 Tháng
Pin laptop Asus U80, 1005 450.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-K55, A45DE, R500VD, U57A, X45A, A55, Q500, P45VA, X54H, X61S 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-M50, M60J, G50V, L50, VX5, X55, M50Q, N61Ja, N43, M51, M51V 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus K46, A46, K46C, A31-K56, S56, S505CA, S405 350.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A32-V2, V2, V2J, V2Je, V2S 650.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X550, X452, A450C, F450C, K450C, F552, P450, P450L, X552 350.000 700.000 (Pin laptop Asus X550) 6 Tháng
Pin laptop Asus A32-U46, A41-U46, A42-U46, U46 U46E, U56, U56J, U56JC, U56S 490.000   6 Tháng
Pin laptop Asus G73, G73J, A42-G7, G53S, G53, G53JW 650.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X202, S200, X201e, X202e, C21-X202, Q200e 790.000 Pin laptop Asus X202 6 Tháng
Pin laptop Asus X402, S300, S300C, S300CA, S400, S400C, S400E, X402, X402C 790.000 Pin laptop Asus X402 6 Tháng
Pin laptop Asus X451M, F551M, A41N1308, R411CA, P451CA, R551LN 350.000 790.000 (Pin laptop Asus X451M) 6 Tháng
Pin laptop Asus A42-U53, A32-U53 650.000   6 Tháng
Pin laptop Asus G74, G74JH, G74S, G74SW, G74SX, A42-G74 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus T101, T100 650.000 890.000 6 Tháng
Pin laptop Asus X453, X553, C21N1329, B21N1329, R413M, X503M, K553 690.000 800.000 (Pin laptop Asus X453, X553, C21N1329) 6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1401, X455, F454, F455, X454L, K455 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1347, X555L, F555L, K555L, R556L, X555L 790.000 700.000 (Pin laptop Asus X550 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1304, C21N1335, S451LA, K451, V451, B41N1304 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1408, Vivobook 4000 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1333, TP550, R554, X454 790.000 800.000 (Pin laptop Asus X454 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1409, K455, X455 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus N55, N45, N45E, N45SL, N55E, N55S, N55SL, N75, A32-N55 550.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1303, PU401LA 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1318, PU301, C31N1318 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X502, X500, X500C, S500, vivobook S500c 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X200, F200, A3ini302, A31N1302 850.000 Pin laptop Asus X200 6 Tháng
Pin laptop Asus S551, B31N1336, R553L, R553LN, k551LN, V551 850.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1429, K501, A501 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1345, TP500 950.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1339, UX303L, Q302L, TP300 850.000   6 Tháng
Pin laptop Asus UX21, UX21A, UX21E 890.000 1.090.000 6 Tháng
Pin laptop Asus X550E, A41-X550, X450JF, A450J, K550, F751, X750 690.000 790.000 (Pin laptop Asus X550E) 6 Tháng
Pin laptop Asus C41-N550, N550J, N550JA, N550JV, N550JK, G550, Q550 850.000 Pin laptop Asus C41-N550 6 Tháng
Pin laptop Asus UX31, UX31A, UX31E, C21-UX31, C22-UX31, C23-UX31 990.000 Pin laptop Asus UX31 6 Tháng
Pin laptop Asus C32-TAICHI21, TAICHI21 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus U47, A32-U47, A41-U47, A42-U47, U47C, U47VC, Q400, R404 1.150.000 Pin laptop Asus U47 6 Tháng
Pin laptop Asus G551, A32N1405, N551, N751, G771, GL551, GL771 950.000   6 Tháng
Pin laptop Asus GL552, A41N1424, ZX50, ZX50J, ZX50JX, GL552J, GL552V 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus UX305, C31N1411, U305L, U305F, UX305FA-FC190H, UX305CA, C31N1411 (ZIN) 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus UX301, C21N1305 (ZIN) 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X540LJ, X540LA, X540S, X540SC, A540, A31N1519, R540 450.000 800.000 (Pin laptop Asus X540) 6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1428, UX305L, UX305LA-AB5 (ZIN) 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1424, K401L 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A31N1537, X441SA-3H, X541u, R541UA, X541S, A441 790.000 800.000 (Pin laptop Asus X541 ZIN) 6 Tháng
Pin laptop Asus X556, X556UA, X556UR, X556UV, C21N1509, A556, K456U 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A42N1403, A42LM93, G751, G751J, G751J-BHI7T25, GFX71JY4710 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1517, TP301, TP301UA, TP301UA6500, TP301UA6200 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus GL752, GL752VL, GL752VW, N552VW, N752VX, A41LK9H, A41N1501 790.000   6 Tháng
Pin laptop Asus E402, B31N1425, B21N1505 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus X541U, X541UA, F541UA, R541U, R541UA, X541SA, A31N1601, D541 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus T200, C21N1334, T200TA 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus G75 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C41N1416, UX501J, UX501L, G501, G601J, N501L, C32N1415 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B41N1526, GL502V, S5VT6700, GL502, GL502VM 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1518, TP501UQ, TP501, TP501UB, TP501UA 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1508, X456UJ, X456UV, X456UF, A456 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1414, X205T, X205TA, X205TA 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1534, UX510, UX510UW, UX510UX 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1535, UX310, UX310UA, UX310UQ, UX410UA, RX310/UX410/UA/UQ/ U4000U 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1431, E403SA, E403SA-WX0002H, E403SA-WX0003H 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1521, E200HA, E200HA-1A, E200HA-1B 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1634, R542UR R542UR, A542U, A580UR, FL8000U, FL5900L, X542 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1423, X302, F302U 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1528, UX360, UX360C, UX360CA 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B21N1506, E502 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A41N1611, GL553, GL753 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A31N1719, R507ua, X407ma, X407ua, X507la, X507ua, X507ub, X507uf 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1620, UX430, UX430UQ, UX430UQ-GV015T 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C23N1606, UX390UA 1A 1B 1C UX390 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1536, TP201SA, TP201SA-3K 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1637, S510UQ, X510UR-3B, X510UN-1A, B31Bi9H 1.050.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1602, UX330UA 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C22-B400A 53WH BU400V, BU400A 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1707, VivoBook S14, S410UQ, S41OUN, S4100VN8550U, S4200U, S4100V 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Asus A31N1311, X102BA, F102BA, X102B 850.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B41N1711, GL503, GL703V, TUF FX503, FX705, ZX63, ZX73 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C31N1538, Q324UA, UX360UA, UX360UAK Series 1.150.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C41-TAICHI31 53Wh 990.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C23-UX32, U38N, Zenbook UX32VD, UX32A 48Wh 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1638 890.000   6 Tháng
Pin laptop Asus GX701 C41N1802 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1629, E203 1.190.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C21N1819, X420UA, A420UA, R459UA 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B21N1818-2 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus C41N1903 1.090.000   6 Tháng
Pin laptop Asus B31N1723 1.090.000   6 Tháng
PIN LAPTOP ACER GIÁ (VNĐ) ZIN BH
Pin Acer Aspire 3820T, 4745, 5745, 7745, AS10B75, 5625, 7739 450.000   6 Tháng
Pin Acer Aspire 5570, 5550, 3680, 5050, 2480, 5053, 5573, 3262, 5051, 5030, 5050 450.000   6 Tháng
Pin Acer Aspire 4710, 4220, 4310, 4315, 4320, 4336, 4540, 4715, 4720, 4730, 4736, 4740, 4760, 4920, 4930, 4935 450.000   6 Tháng
Pin Acer A110, D250, MAN 8.9 ONE BK, Gateway LT1000, LT20, KAV10, One 571, Gateway N214, LC32PA124 350.000   6 Tháng
Pin Acer 3810T, 4810T, 5810T, 5538, 2003, 3810TZ, 3410, A1501, AS09D41 450.000   6 Tháng
Pin Acer 4830, 5830 500.000   6 Tháng
Pin Acer ONE 751 450.000   6 Tháng
Pin Acer 4741, 4771, 4551, 4738, 5741 450.000   6 Tháng
Pin Acer ZG5, ARJ 450.000   6 Tháng
Pin Acer V5-571/471 450.000   6 Tháng
Pin Acer D255, D257, D525, D260, D270, D360 450.000   6 Tháng
Pin Acer 7552, D730, EMACHI D528, E443, G730, AS4743, NV47H18C, E1-431, V3-431, NE46R, NS41I, MS2291, P243, 8472, 5350-2413 350.000   6 Tháng
Pin Acer E5-573 ZIN, F5-573, E5-475, E5-476, E5-523, E5-533, E5-575, E5-576, ES1-422, ES1-432, V3-374 850.000 850.000 (PIN Acer E5-573/E5-522G/E5-532 ZIN) 6 Tháng
Pin Acer 5570, 5500, 5580, 3680 890.000   6 Tháng
Pin Acer 5560, 3620, TRAVELMATE 2420, BTP-AMJ1, Extensa 3100, BTP-ANJ1, 4620, 3250, 6493, GARDA31 350.000   6 Tháng
Pin Acer 5920, AS07B31, 6920, 7720, 8920G, AS07B31, 5230, 7740 350.000   6 Tháng
Pin Acer D725, E430, NV52, G627, 4310, MS2268, 5517, 7702, 4332 350.000   6 Tháng
Pin Acer V5-573 ZIN, M5-583, V5-472, V5-473, V5-552, V5-572, V5-573, V7-481, V7-482, V7-581, V7-582, R7-571, R7-572, V5-473 800.000 Pin Acer V5-573 6 Tháng
Pin Acer V5-171, V5-121, V5-123, V5-131, One 725, 756 350.000   6 Tháng
Pin Acer S3, Ultrabook MS2346, S3-951, AP11D3F, Aspire MS2346, S3-951-6464 790.000 Pin Acer S3 6 Tháng
Pin Acer E5-572, V3-472, E5-551G, E5-511G, E1-571, E5-551, AL14A32, P246, P256 450.000 950.000 (Pin Acer E5-572) 6 Tháng
Pin Acer 8481, 3935, TravelMate 8372T, AS10I5E, Gateway NS30, Iconia 6120, 14z 550.000   6 Tháng
Pin Acer E5-721, E5-731 750.000   6 Tháng
Pin Acer ES1-512 48WH, CB5-311, Aspire V5-132, E3-721, V3-111, AC14B8K, R3-131T, AC14B13J 690.000 790.000 (Pin Acer ES1-512 Zin 46/48WH) 6 Tháng
Pin Acer E5-573, F5-571, AL15A32, 4ICR17, 3-574G, V3-547 890.000   6 Tháng
Pin Acer M3-581, M5-481TG, AP12A3i, P648-MG, P658, X483G, P645S 890.000   6 Tháng
Pin Acer E5-575(AS16A5K), 523G, 774G, AS16A8K, E-15, E15, E5-575, ES1-432, F5-573 790.000 890.000 (Pin Acer E5-575(AS16B8J)) 6 Tháng
Pin Acer V15 NITRO, Aspire Vn7-571, Vn7-591, Vn7-791, AC14A8L 950.000   6 Tháng
Pin Acer Z1401 890.000   6 Tháng
Pin Acer A1402, One 7 B1-730, B1-730HD, 3165142P, MLP2964137 990.000   6 Tháng
Pin Acer Z1402, Z1402 800.000   6 Tháng
Pin Acer One 14 890.000   6 Tháng
Pin Acer S7(zin), S7 191 Ultrabook 11" 11CP5/42/61-2 AP12E3K 1.090.000 Pin Acer S7 6 Tháng
Pin Acer V17 Nitro BE VN7-793G, VN7-593G 850.000   6 Tháng
Pin Acer AC13C34, V5-122P, E3-111 950.000   6 Tháng
Pin Acer AP15O5L, S13, S5-371, S5-371T, R13, CB5-312T, AP1503K, SF114-32 1.090.000   6 Tháng
Pin Acer AP16M5J, A314-31, A315-21, A315-51, ES1-523-2342, A315-41 890.000   6 Tháng
Pin Acer AP16J8K, C731, C731-C7P9, C731, N7, C731-C98J 690.000   6 Tháng
PIN LAPTOP TOSHIBA GIÁ (VNĐ) ZIN BH
Pin laptop Toshiba PA5025U-1BRS, C800, P800, L845, M800, S875, C840, PA5024u, PA5023U-1BRS, 5027 350.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba 3191 350.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba 3615 390.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba 3832, 3831, R700, PA3831U-1BRS, 3930, 5043, R730, RX3 350.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba PA3672, Satellite E105-S1402, E105-S1602, E100 850.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba 3634, 3534, 5025, 3817 (PABAS228) 400.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba PA5107U, L45, P50, P55, S55, L40-A, L50-A, L55D 850.000 Pin laptop Toshiba PA5107U 6 Tháng
Pin laptop Toshiba 3731, 3732, 3733, 3734, NB205, NB250, NB255 350.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba PA5184, PA5185, C50D, L55, L50-B, C55-A, C50-B-14Z, PA5195(zin) 750.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba PA3787, 3786, Tecra a11 a11-001 M11, S500, B452, L35 350.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba 157, U940, E55T-A5320, E45T 790.000   6 Tháng
Pin laptop Toshiba PA5028U, U845T, U845, U840 750.000   6 Tháng
PIN LAPTOP SONY VAIO GIÁ (VNĐ) BH
Pin laptop Sony Vaio S24 ZIN 950.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio S22 650.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio S26 650.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio S9 DEN 720.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio S35 4 CELL 450.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio S13 DEN 650.000 6 Tháng
Pin laptop Sony Vaio SVF 142A 450.000 6 Tháng