điện thoại kết nối wifi nhưng không vào được mạng

02363663333 Gọi điện0236.366.3333