Nếu OPPO 5 bị treo logo phải làm thế nào?

02363663333 Gọi điện0236.366.3333