Xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

Đôi lúc bạn cần kiểm tra các trình duyệt mà facebook cá nhân mình đã đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật cho tài khoản. Việc xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho tài khoản.

Kiểm tra các thiết bị và lần đăng nhập facebook

Xem thêm: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của bạn
Bước 2: Tại giao diện tài khoản cá nhân, chọn mục “nhật ký hoạt động” tại góc trên bên phải.
Bước 3: Tiếp theo, kéo xuống góc trái dưới cùng có mục “xem thêm”, bạn chọn vào đó.
Bước 4: Ấn chọn mục “thông tin đăng nhập và bảo mật”

Xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại
Xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

Bước 5: Hiển thị giao diện tiếp theo, bạn chọn “các lần đăng nhập và đăng xuất”

Xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại
Xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

Tại đây xuất hiện những lần đăng nhập, các thiết bị bạn đã từng đăng nhập và đang đăng nhập.

Hướng dẫn xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

Bước 1: Tại giao diện trang chủ bạn truy cập vào tài khoản facebook của bạn bằng cách chọn biểu tượng hình người trên màn hình.
Bước 2: Nhấn chọn dấu 3 chấm trong trang cá nhân

Hướng dẫn xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại
Hướng dẫn xem lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

Bước 3: Chọn “hạng mục” -> Các lần đăng nhập và đăng xuất. Tại đây các lần bạn đăng nhập đều được ghi lại, nếu bạn gặp ngay hoạt động đáng nghi thì bạn nên đăng xuất khỏi thiết bị đáng ngờ đó và đổi mật khẩu.


Hãy đảm bảo quyền kiểm soát sự bảo mật cho tài khoản nếu bạn không muốn mất tài khoản facebook.

02363663333 Gọi điện0236.366.3333